HINGST OCH SEMIN STATION


Under 2021 är vi igång med TAI, gyn- och dräktighetsundersökningar av ston