Totorp

TOTORPS GÅRD

Totorps Gård drivs som handelsbolag, Totorps HB, av familjen Iletorp. Vi äger och driver gårdarna Totorp, Myckleby Prästgård och Ileberg med en totalareal på 465 ha, varav 160 ha produktiv skogsmark och 160 ha åker och bete. Därtill kommer arrende på 30 ha. Vi odlar spannmål och skördar gräsensilage och majsensilage, vilket gör oss självförsörjande på grovfoder och baskraftfoder.

Våra ca 90 kor producerar i medel ca 9500 kg mjölk per ko och år. Kvigkalvarna föder vi upp till kor och tjurkalvarna säljs ibland till någon som föder upp dem, ibland föder vi upp dem själva.

Vi kan även erbjuda maskinstationstjänster i form av grässlåtter med en Pöttinger Butterfly och hackning av gräs och majs med en Claas Jaguarhack. Gödselspridning med en Samson gödseltunna och ett myllnigsaggregat. Vi sprider också kalk för Nordkalk.

I vår stuteriverksamhet föder vi upp svenskt varmblod (ridhästar). Vi värnar om att föda upp hästar med bra ridbarhet både för dressyr och för hoppning och våra unghästar går ute i kuperade hagar som ger dem en grundläggande styrka och koordination. De flesta hästarna är lite utbildade innan vi säljer dem. Vi har både manege och utomhusbana på 20 * 40m som ger oss möjligheter att träna våra hästar och visa dem för eventuella kunder. Vi har en mindre hingst och seminstation som också är EU-godkänd.

Ett torp under Totorp, Dalen, hyrs veckovis ut till semesterfirande turister.

Labradoruppfödning har funnits inom familjen sedan 1962, se Ingmos kennel .

På senare år har vi börjat arrendera ut mark för vindkraft

 

Adress:  Totorps Gård 510, 472 92 Stillingsön, Tel.0304-49008


Back                                      Tillbaka